Home

Anna Friso Sportvissers Club


Vragen of opmerkingen?

Lid worden?

Vul hieronder uw naam en E-mail adres in en laat het ons weten

 
 
 
 
7201910Bootvissen08
7201910Bootvissen07
201910Bootvissen06
201910Bootvissen05
201910Bootvissen02
201910Bootvissen01
201905BootvissenTheo6
201905BootvissenTheo5
201905BootvissenTheo4
201905BootvissenTheo3
201905BootvissenTheo2
201905BootvissenTheo1
201909 Breezand2
201909 Tiemen en Theo
2012909 Breezand Fred
201909 Breezand
20190825 Kantvissen
20180825 Harry Haai
201905 Zeebaars Hugo
Jan Govers ging vissen
201908 Haai Florian
201908 Tongen Danny
201908 Boot Danny
20190825 Harry Makreel
201906 geepwedstrijd
201906 Zeebaars Tony
201906 Natsasha Geepwedstrijd
201906 Haai Jozef
201906 Gepen

14 mei 2020


Deze week hebben wij onze eerste video bestuursvergadering gehouden van de A.F.S.C.  Doel was om de verder zetting van het visseizoen te bespreken.  Het is duidelijk dat er tot 1 september überhaupt geen wedstrijden kunnen worden georganiseerd.  In het najaar resten ons nog 4 wedstrijden, twee kantviswedstrijden, eenmaal vissen met de Theo en eenmaal met de Marie-Louise.  Daarnaast stond het garnaalvissen in september op de agenda.


Omdat veel van de leden in de risico groep vallen wat betreft Covid-19 hebben we besloten om heel de geplande agenda volledig af te lasten.  Omdat de veiligheid primordiaal is willen we geen enkel risico wensen te lopen.   We gaan dus het mosselfeest, vergaderingen, de gereserveerde boten annuleren (ook het garnaalvissen) en gaan dit jaar ook niet aan de kant vissen.


Omdat individueel vissen wel  toegestaan is met in achtneming van social distancing gaan we wel met de Koning Kanjer van start.  De start hiervan is voorzien op 1/7 tenzij veranderende regelgeving dit niet toelaat.   De Koning Kanjer zal meetellen met deze van volgend jaar.  We gaan dus een Koning Kanjer van 1/7/2020 tot 24/10/2021 vissen.  Er worden dus geen aparte prijzen uitgereikt voor 2020 maar de kanjers gevangen tussen1/7/2020 en 31/10/2020 zullen dus meetellen in 2021.


Omdat er dit jaar buiten de Koning Kanjer ook geen activiteiten vanuit de A.F.S.C. gepland zijn zal er geen lidgeld gevraagd worden.  Leden die reeds via de bank betaald hebben zullen dit teruggestort krijgen.  Het boekje zal dit jaar één keer verschijnen. 


De laureaten van 2019 zullen hun prijzen uitgereikt krijgen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering in 2021.


Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen maar we hopen dat iedereen gezond en wel deze periode doorkomt en ook de AFSC wenst hier zijn steentje aan bij te dragen.  Samen komen we deze periode door en kunnen we hopelijk volgend jaar weer een heel actief jaar plannen. 


We hopen dat jullie deze periode gezond en wel doorkomen.

 

Namens het bestuur,

 

Danny Bresseleers