Notulen Vergadering

Notulen vergadering Najaar 2018

Notulen voorjaarsvergadering 7/4/2019

 

  • Notulen

          Geen opmerkingen.  De notulen van de najaarsvergadering zijn goedgekeurd

 

  • Resultaten

           Toelichting van de resultaten 2018 en het budget van 2019.  Er was een positief resultaat van37 euro.  Ook voor 2019 wordt een budget rond break even verwacht. 

           Geen kandidaten om de boekhouding te controleren.  De leden geven het vertrouwen aan het resultaat en het resultaat en budget wordt goedgekeurd

 

  • Bestuursverkiezing :

           Danny en Hugo werden herkozen  door de leden.

           Jan Govers en Charel Daems worden lid van het bestuur praktische invulling volgt later.

 

  • Kantviswedstrijden

           Voor de metingen zullen onder de leden meetlatten verdeelt worden zodanig dat iedereen aan de wedstrijd kan deelnemen.

           20/4 Neeltje Jans: Inschrijvingen in het Eetcafé

           2/6 Dobberwedstrijd : inschrijving eetcafé

           17/8 Banjaardstrand : inschrijving eetcafé

           7/9 Breezandstrand : inschrijving parking hotel duinoord

           21/9 bestemming moet nog beslist worden

 

  • Bootwedstrijden :

           De minimummaat van de schar wordt 23 cm in plaats van 24 cm

           De buitencategorie blijft behouden

           De prijs voor de Theo wordt opgetrokken van 25 naar 30 euro.

 

  • Voor de aanvraag van een vispas kan u steeds terecht bij Harry Wolst

 

  • Geep gaan we dezelfde manier behandelen als de zeebaars. Meten en foto doormailen/laten zien aan een weger of ter meeting aanbieden

 

  • Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om eens met een garnaalkotter mee te varen.

 

  • Het bestuur onderzoekt ook om eventueel eens een zoetwaterwedstrijd in te lassen

 

 

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering en gaan we over naar de prijsuitreiking. 

 

Hugo Cant

Secretaris AFSC

7/4/2019