Notulen Vergadering

Notulen vergadering Najaar 2019

Notulen najaarsvergadering 2019

 

  1. Notulen goedgekeurd: Geen op of aanmerkingen
  2. Bootwedstrijden:

          Overzicht van het kosten plaatsen van de gehuurde boten en een overzicht van het aantal leden dat mee gaat en het aantal opstappers.

          Neeltje Jans kost de club dit jaar 500 euro omdat er minder animo is en weinig vis gevangen wordt.

          Beslissingen:

  • Stoppen met wrakvissen
  • Enkel als opstapper meegaan
  • Kleinere off-shore boten (kostprijs 100 euro Per persoon)
  • We nemen contact op met Neeltje Jans en bekijken wat er mogelijk is om als opstapper mee te gaan.

      3. Deelnemen aan wedstrijden: de inschrijvingen van de botenwedstrijden zullen vanaf volgend jaar (2020) te consulteren zijn op de website en in het info kastje.  Deze lijsten

          geven een overzicht van iedereen die ingeschreven en betaald heeft voor een bootwedstrijd.

      4. Kantviswedstrijden

          Vanaf heden zullen de inschrijvingen dicht bij de visplaats plaatsvinden.   Na inschrijven wordt er samen met de wedstrijd leiding naar de visstek gegaan en krijgt iedereen

          zijn plek.

      5. Wijziging bestuur:

          Senne Wijsmantel geeft zijn ontslag als bestuurslid na 28 jaar in het bestuur actief te zijn geweest.  De voorzitter bedankt Senne voor zijn inspanningen en diensten.  Senne

          zal vanaf 2020 Erelid zijn van de AFSC en de voorzitter bedankt hem nogmaals met een fles cognac.

   

  Secretaris

  Hugo Cant